loader image
Post Single Template – Oğuz Üce Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU NEDİR?

Hukuk, toplumsal huzur ve düzeni, bireylere hak ve güvenceyi sağlamayı amaçlayan, insan davranışlarını düzenleyen kurallar sistemidir. Toplumsal bir varlık olan insan yalnız yaşayamaz. Toplumsal yaşamın sürdürebilmek için her şeyden önce bir düzene ihtiyaç vardır. Hukukun bu amaçla koymuş bulunduğu emir ve yasaklara uygun hareket “müeyyideler” aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ceza hukuku, kanunda suç olarak nitelendirilen, kişi yanında topluma zarar veren davranışlara karşı bozulan düzeni “ceza” gibi yaptırımlarla eski haline getirmeye çalışan norm sistemidir. Genel ve özel olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca Ceza Muhakemesi Hukuku da Ceza Hukukunun bir parçası olarak işlev görmektedir.

Ceza Hukuku genel ve özel kısmıyla birlikte bir bütün olarak incelenir.

CEZA HUKUKUNUN GENEL VE ÖZEL HÜKÜMLERİ

Ceza hukukunun genel hükümleri birinci kitabın 1-75.maddeleri arasında düzenlenmiş olup bu kısımda suçun maddi ve manevi unsurları, haksız tahrik, içtima ve iştirak kurumları, meşru savunma gibi hukuka uygunluk nedenleri yer almaktadır. Bu bölümde suç ve suça uygulanan yaptırımların ortak özellikleri ve sorumluluğu kaldıran ya da azaltan nedenler incelenerek somut olay nezdinde değerlendirilir.

Ceza hukukunun özel hükümleri ise 76.madde ile 345. madde arasında yer almaktadır. Bu hükümlere göre her bir suç tipi için maddi ve manevi unsurlar belirlenmiş ve buna göre ilgili suçun basit ya da nitelikli haline göre cezalar düzenlenmiştir.

Ceza hukukunun genel hükümleri ve özel hükümleri birbirini bütünler niteliktedir. Özel hükümlerdeki her bir norm genel hükümlere uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Özel hükümlerde uygulanacak hüküm için aynı zamanda genel hükümler de göz önünde bulundurulmalıdır.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

Ceza hukukunun nasıl uygulanması gerektiğini belirten ceza hukuku alanıdır. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku birbirini tamamlayan iki parça halindedir. Bu yüzden Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi hukuku birlikte ele alınmalıdır.

Ceza Muhakemesi Hukuku ayrı bir kanun olarak düzenlenmiş olup kişi hakkında mahkumiyet, beraat, soruşturma ve kovuşturma süreçleri, kişi hakkındaki yargılamaya ilişkin hususlar ifade edilmiştir. Buna göre ceza hukukunun ihlal edilmesi iddiası doğrultusunda araştırma yapılması, bu araştırma sonucunda ihlal edilen kural varsa belirlenmesi ve bununla ilgili yargılama süreci Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre ihlal edilen norm için ceza hukukunun genel ilkelerine göre adil bir yargılama esas alınmıştır.

Ceza Muhakemesinde müşteki halk dilinde şikayetçi olarak adlandırılır. Yargılamanın ana unsuru ise sanıktır. Sanık soruşturma evresinde şüpheli vasfını taşır.

CEZANIN ÖZELLİKLERİ

  • Şahsilik ilkesi
  • Kusursuz Ceza Olmaması
  • Suç ve Cezanın Kanuniliği
  • Cezanın Son Çare Olması
  • Orantılılık İlkesi
  • İnsanilik İlkesi
  • Tamir Edilebilirlik ve Bölünebilirlik

CEZA AVUKATI

Ceza hukuku “kişi hak ve özgürlüğü”  kavramının büyük önem taşıdığı hukuk dalıdır. Söz konusu alanda yargılama olduğu takdirde alanında uzman kişilere danışmak en doğru çözüm olacaktır. Bu konuda ceza avukatının her bir aşamada titizlikle çalışarak müvekkile dosyası hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.

Avukatlık mesleğini icra eden kişinin meydana gelen herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta müvekkilini gerektiği gibi savunması gerekir. Bu yüzden mesleğini gereği gibi yerine getirmeleri için uyuşmazlığın bulunduğu alanda kendini geliştirmiş ve tecrübeli olması gerekmektedir. Ceza Hukuku gibi mühim bir alanda çalışan avukatların ise belli bir uzmanlık statüsünü kazanması gereklidir. Ceza avukatı, ilgilendiği alanın niteliklerini ve ağırlığını bilerek hareket etmelidir. Zira belirttiğimiz gibi Ceza Hukuku kişi hak ve hürriyeti için büyük etki yaratan bir daldır, ceza avukatı ise bu durumun bilincindedir. Buna göre özellikle Ceza Hukuku alanında kişilerin bir avukata danışmaları avantajlı bir durum teşkil edecektir.

Bu konuda Ankara’nın seçkin ve Ceza Hukuku alanında uzman hukuk bürolarından Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık olarak her türlü hukuki yardımı sunmaktayız. Ankara Ceza Avukatı tavsiye edilenler listesinde yer alan bir büro olmakla birlikte gerek yargılama gerek danışmanlık ile ilişkili olarak, müvekkil-avukat gizliliği çerçevesinde en sağlam çözümleri geliştiren Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık; yalnızca Ankara sınırları için değil tüm Türkiye’de aynı titizlikle hizmet sunmaktadır.

CEZA MAHKEMELERİ

Ceza mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Bununla birlikte Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ve ayrıca Sulh Ceza Hakimlikleri, ceza mahkemelerinin diğer örnekleridir.

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Memur / Asker İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Şehit / Gazi Hukuku

Tazminat Hukuku

Malullük Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

İş ve Güvenlik Hukuku