loader image

Aile Hukuku

AİLE HUKUKU NEDİR?

Aile Nedir?

Aile, tabii olarak insanın içinde yaşama ihtiyacı duyduğu ilk topluluk türüdür. Günümüzde aile çekirdek yapıya sahip olmakla birlikte eşler ve evlenmemiş çocuklardan oluşmaktadır. İnsan topluluğunun temel yapı taşı aile olduğu bilindiğinden Anayasada da aile kurumunun korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Aile hukuku, Medeni Hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenleyen kısmıdır. Konusu itibariyle evlenme, boşanma, nişanlanma, velayet, vesayet, eşler arasında mal rejimi gibi konuları ele almaktadır. Aile içinde çıkan uyuşmazlıklar da Aile Hukukunun inceleme konusunu oluşturur.

Aile hukuku, nişanlanmadan evlilik ve sonrası süreçleri inceleyen hukuk dalıdır. Nişanlanmanın da hukuka dahil edilmesinin nedeni evlenmek için bir vaat oluşturmasıdır.

 Bugün toplumumuzda hala normal olan insanın evlilik içi birleşmeden doğmasıdır ki aile hukukunun ilk konusunu aile kurumu, buna göre evlilikten doğan hak ve yükümlülükler oluşturmaktadır. Aile hukukunun ikinci inceleme konusu ise kişinin ister evlilik içi ister evlilik dışı olsun anne ve babasıyla olan hukuki ilişkisidir.

Aile ilişkilerindeki eşlerin durumu, çocuğun hakları, ebeveynlerin çocukla ilişkisi Türk Medeni Kanununda yer almakla birlikte söz konusu ve benzeri uyuşmazlıklarda Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemelerinde görülen davalarda gerektiği zaman psikolog ve psikiyatristlere ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumumuzda en çok görülen uyuşmazlık konusu ise boşanmadır. Boşanma, geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin eşlerden birinin talebiyle sona erdirilmesidir. Kanunda boşanmanın nedenleri hem genel hem de özel olarak iki kısımda incelenmiştir. Zina, hayata kast küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı boşanmanın özel sebepleri olarak nitelendirilirken genel sebebi ise evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi sınırları belirli olmayan bir olguya dayanır.

Aile Hukukunda boşanmadan kaynaklanan mal rejimleri, nafaka ve velayet kurumu başka bir inceleme konusunu oluşturmaktadır. Bir çocuk boşanma davasında söz konusu olduğu takdirde çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak karar verilir. Buna göre uygulamada küçük çocuklar genellikle annesine verilirken çocuğun hangi ebeveynde daha sağlıklı bir yaşam süreceği hususu titizlikle incelenir.

Boşanma işlemi anlaşmalı olacağı gibi çekişmeli de olabilir. Anlaşmalı boşanma işlemi kısa sürede son bulurken çekişmeli boşanma işlemi taraflar açısından daha uzun bir vakit almaktadır. Ancak boşanma işlemi yargı kararıyla kesinleşene kadar eşlerin birbirine olan sadakat yükümlülüğünü unutmamak gerekir.

Aile Hukukunda başka bir konu ise aile konutudur. Aile konutu, resmen evli olan karı kocanın beraber yaşadıkları, birlikte vakit geçirdikleri ortak yaşam alanıdır. Buna göre eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konu hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirmesi engellenmek istenmiştir. Ayrıca, eşlerden birinin ev hakkında tapuda şerh koydurması, konut üzerindeki hakkını daha da güçlendirecek ve buna göre üçüncü kişilere bu durumu ileri sürebilecektir. Tapuya şerh koydurulması işlemi ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılır.

Aile hukuku ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda özellikle boşanma konusunda kişinin alanında uzman bir avukata danışması ilgili olay için daha avantajlı bir durum teşkil edecektir. “Aile Hukuku Avukatı” bu konulardaki uyuşmazlıklarda uzmanlaşmış kişidir. Buna göre Oğuz Üce Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde her türlü hukuki yardım sunulmakta ve müvekkil gizliliği çerçevesinde hareket edilmektedir. Avukat Oğuz Üce bu konuda uzmanlaşmış, aile hukuku hakkında tecrübeye sahip bir avukattır.

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Memur / Asker İdare Hukuku

Disiplin Hukuku

Şehit / Gazi Hukuku

Tazminat Hukuku

Malullük Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

İş ve Güvenlik Hukuku