“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

Leadri

Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Kamu hukuku bölümlerinden bir tanesi olan ceza hukuku, var olan suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı bir şekilde incelemekte ve ele almaktadır. Kendi içinde iki farklı dala ayrılan ceza hukuku, genel ve özel olmak üzere iki farklı kolda incelenmektedir.

Askeri Ceza Hukuku

Askeri yargı kavramı incelendikten sonra askeri mahkemelerin kuruluşu ile görev ve yetkileri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Askeri ceza muhakemesinin süjeleri ve bu bağlamda özellikle askeri hâkimlerin bağımsızlıkları ve güvenceleri değerlendirilmiştir.

İdare Hukuku

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır.

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.

Ankara’da kurulmuş olan Oğuz ÜCE Hukuk Bürosu genç ve dinamik ekibi ile sizlere hizmet vermektedir.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

Tecrübeli Avukatlar

Oğuz Üce Hukuk Danışmanlık, "Hukukun tüm alanlarında kesintisiz hukuki destek sunan deneyimli, müvekkilleriyle kurmuş olduğu güçlü ilişkileri ile uzman kadrolarının da yadsınamaz farkıyla alanında öncülük etmektedir."

En İyi Durum Stratejisi

Oğuz Üce Hukuk Danışmanlık "Kalite sürekliliğinin sağlanması için hukuki gelişmeleri düzenli takip etmekte; hukuki danışmanlık hizmetinin yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemek olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Hukukun birçok dalında doğru strateji ve hızlı aksiyon hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyeti sağlamak üzerine kurulu bir hizmet anlayışına sahiptir.Müvekkili sadece bir dosya olarak gören yaklaşımlardan ziyade müvekkilin hukuki sorunlarını benimser, çözüm ve sonuç odaklı yaklaşımla meseleyi ele alır."

Davanızı İnceleyin

Davanız Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Mail Atın

Son Paylaşımlarımız

KAPAT